Λίτσα Χρονοπούλου

Η Κανέλλα (Λίτσα) Χρονοπούλου εργάζεται ως Διοικητικός Υπάλληλος στον e-ΕΦΚΑ Τ. Δ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ – Τμήμα Ασφάλισης & Εισφορών.

Είναι απόφοιτη του ΤΕΙ Λογιστικής Πειραιά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην “Οργάνωση και Διοίκηση Δημόσιων Υπηρεσιών, Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων”.

Είναι υπεύθυνη για:

α) Θέματα ασφάλισης και εισφορών των πρώην ασφαλιστικών ταμείων ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΟΓΑ,

β) για την έκδοση ασφαλιστικών ενημεροτήτων επιχειρήσεων, προσδιορισμό οφειλών ασφαλισμένων και επιχειρήσεων,

δ) για την απογραφή ιδιωτικών επιχειρήσεων, έλεγχο και μεταβολές ασφάλισης προσωπικού,

ε) για την έκδοση γραμματίων, επιστροφή εισφορών, παραγραφή εισφορών, έλεγχος πληρωμών,

στ) Αναγνωρίσεις χρόνου ασφάλισης τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προαιρετική ασφάλιση, εξαγορές γενικά, ασφάλιση συνταξιούχων ξένου φορέα,

ζ) Υπεύθυνη για την ηλεκτρονική ανταλλαγή εντύπων Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω Ευρωπαϊκού Συστήματος Ανταλλαγής Hλεκτρoνικών Εντύπων (EESSI) για τους Νομούς  Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας.

Είναι γραμματέας της Διοικητικής Επιτροπής Αρκαδίας (πρώην ΤΔΕ) σε θέματα ενστάσεων εν ενεργεία ασφαλισμένων, συνταξιούχων, επιχειρήσεων καθώς και θέματα Παροχών.

Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και κατάρτιση σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης και είναι πρόθυμη να συμβάλλει ενεργά και αποτελεσματικά στην επίλυση των προβλημάτων του Δήμου μας.

Άλλωστε αυτό πράττει όλα τα χρόνια που υπηρετεί την Κοινωνική Ασφάλιση και από την προηγούμενη θέση που κατείχε ως Εργασιακή Σύμβουλος στον ΟΑΕΔ .

Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων και σεμιναρίων που αφορούν την Δημόσια Διοίκηση και εκπαίδευση.