Κωνσταντίνος Κατσαφάνας

Ο Κωνσταντίνος Κατσαφάνας γεννήθηκε στη Βλαχοκερασιά 77 χρόνια πριν.

Τελείωσε το νυχτερινό Γυμνάσιο Αθηνών.

Από μικρή ηλικία ανέπτυξε δράση στο μαθητικό κίνημα και μετέπειτα στο φοιτητικό.

Διετέλεσε πρόεδρος φοιτητικών συλλόγων.

Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου του Μιλάνου στον τομέα της Γεωλογίας και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα διατήρησης της φύσης και οικολογικού σχεδιασμού του περιβάλλοντος.

Συμμετείχε σε επαγγελματικά σωματεία και συλλόγους:

– Γραμματέας Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων επί 12 χρόνια

– Γ.Γ. ΓΕΩΤΕΕ για 6 χρόνια

– ΓΕΜ (Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών) επί 12 χρόνια.

Μεγάλη δραστηριότητα ανέπτυξε στον επαγγελματικό τομέα στις εξαγωγές, στις μελέτες και κατασκευές Α.Π.Ε. και άλλες κατασκευές.

Τέλος, σημαντική ήταν η συμβολή στο οικοδόμημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα 30 χρόνια παρουσίας σαν Πρόεδρος Κοινότητας, σαν Δήμαρχος Σκιρίτιδας και σαν Αντιδήμαρχος Δήμου Τρίπολης.