Γιάννης Παπαδάτος

Ο Γιάννης Παπαδάτος, κτηνοτρόφος – Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες για τις δημοτικές ενότητες Βελτετσίου, Κορυθίου και Μαντινείας καθώς επίσης και για τη μέριμνα των αδέσποτων ζώων, είναι υποψήφιος με τον Κώστα Τζιούμη στις επικείμενες δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2023.