Αγγελική Ζευκιλή

Η Αγγελική Ζευκιλή κατάγεται από το Σταυροδρόμι Γορτυνίας και διαμένει μόνιμα στην Τρίπολη.

Αναλυτικά το βιογραφικό της:

Εκπαίδευση και κατάρτιση

 • 2000 Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Τρίπολης
 • 2001 Κτήση πτυχίου ECDL Core Certificate
 • 2001-2005 Σπουδές, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων, Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας, Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας
 • 07/05-01/06 Πρακτική άσκηση, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Κατάστημα Τρίπολης
 • 2010-2011  Κατατακτήριες στο Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας & Τεχνολογίας Τροφίμων, Αργοστόλι Κεφαλληνίας
 • 03/11-08/11 Πρακτική άσκηση, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Αργοστόλι Κεφαλληνίας

Επαγγελματική Εμπειρία

Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας Η Ένωση:

 • 11/16- ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Υπεύθυνη καταστήματος- Κατάστημα Τροφίμων Α.Κ.Σ.Α ΄Η ΕΝΩΣΗ ΄
 • 07/16 – 08/16  Σύμβουλος ΟΣΔΕ -Παροχή συμβουλών για ορθή συμπλήρωση αιτήσεων ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου) εντοπισμός, κωδικοποίηση και ταυτόχρονη ψηφιοποίηση αγροτεμαχίων στον H/Y βάσει του χαρτογραφικού υποβάθρου που διαθέτει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με την χρήση του λογισμικού GIS, παραλαβή απαραίτητων δικαιολογητικών βάσει ισχύουσας εγκυκλίου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ορθή καταχώρηση ζωικού κεφαλαίου στην εφαρμογή του συστήματος, εντοπισμός, κωδικοποίηση και ταυτόχρονη ψηφιοποίηση σταβλικών εγκαταστάσεων, γνώση χρήσης GIS (Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών), γνώση χρήσης κτηματολογίου

Ελληνική Στατιστική Αρχή:

 • 05/11 – 06/11 Απογραφέας, Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011, Αργοστόλι Κεφαλληνίας
 • 06/10 – 08/10 Απογραφέας, Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2010, Τρίπολη Αρκαδίας

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας:

 • 05/09 -07/10 Σύμβουλος ΟΣΔΕ -Παροχή συμβουλών για ορθή συμπλήρωση αιτήσεων ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου) εντοπισμός, κωδικοποίηση και ταυτόχρονη ψηφιοποίηση αγροτεμαχίων στον H/Y βάσει του χαρτογραφικού υποβάθρου που διαθέτει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με την χρήση του λογισμικού GIS, παραλαβή απαραίτητων δικαιολογητικών βάσει ισχύουσας εγκυκλίου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ορθή καταχώρηση ζωικού κεφαλαίου στην εφαρμογή του συστήματος, εντοπισμός, κωδικοποίηση και ταυτόχρονη ψηφιοποίηση σταβλικών εγκαταστάσεων, γνώση χρήσης GIS (Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών),  γνώση χρήσης κτηματολογίου.

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε(ΠΕΛ/ΣΟΥ):

01/07 – 06/07  Ελεγκτής -Επιτόπιοι έλεγχοι φυτικού κεφαλαίου με χρήση GPS σχεδιασμός σκαριφήματος για ορθή θέση, έκταση αγροτεμαχίων και είδος δηλωθείσας καλλιέργειας, έλεγχος ζωικού κεφαλαίου, σήμανση, αριθμός, ηλικία, φύλο υπαρχόντων ζώων, έλεγχος για τήρηση μητρώου εκμετάλλευσης συμφωνία των υπαρχόντων ζώων με το μητρώο και τα στοιχεία της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων, διαβατήρια βοοειδών και αρχείο παραστατικών(άδειες μετακίνησης, βεβαιώσεις σφαγής κτηνιατρικές γνωματεύσεις, διοικητικοί έλεγχοι