Κώστας Τζιούμης

ΓΙΑ ΔΗμαρχος ΤρΙπολης

Δες το βιογραφικό

Το Πρόγραμμά μας

Ενίσχυση των Υποδομών του Δήμου
Προτεραιότητα η Καθημερινότητα των Πολιτών
Χρηστή διαχείριση, διαφάνεια και διαρκείς λογοδοσία
Κοινωνική αλληλεγγύη, μέριμνα και συνοχή
Πολιτισμός, αθλητισμός και τουρισμός
Τρίπολη και χωριά, ισότιμη αντιμετώπιση
Μέριμνα για τον συνάνθρωπο και ιδιαίτερα για τους νέους
Καθαρή πόλη, καθαρά χωριά με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των πολιτών
Δες το Πρόγραμμα