Διακήρυξη

Φίλες, Φίλοι

Ο χώρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η τοπική κοινωνία, οι γειτονιές, τα χωριά µας, συνιστούν προνοµιακό πεδίο για να ενώσουµε δυνάµεις, να χαράξουµε ενιαία στρατηγική, να µοιραστούµε κοινές εµπειρίες, ώστε µαζί να διορθώσουµε την καθηµερινότητα που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε.

Όχι ως κουρασµένοι διαχειριστές, αλλά µε το πάθος, το πείσµα και τη δηµιουργική επιµονή ανθρώπων που αγαπούν τον τόπο τους, και αντιλαµβάνονται τη συµµετοχή στα κοινά ως χρέος ευθύνης και στάση συνείδησης.

H Τρίπολη αύριο για την οποία παλεύουµε, θα γυρίσει σελίδα στη φθαρµένη διαχείριση του σήµερα.

Η Τρίπολη αύριο θα εγκαινιάσει µια δηµιουργική εξωστρέφεια, µε συνέργειες και συνεργασίες.

Η Τρίπολη αύριο θα καθιερωθεί ως διοικητικό, πολιτισµικό και οικονοµικό κέντρο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Με έµφαση στη διαφάνεια, και διαρκή λογοδοσία ενώπιον των πολιτών.

Με έµφαση στην καθαριότητα, ώστε η καθηµερινότητα που βιώνουµε να µην προσβάλλει την αισθητική µας, και να µην απειλεί την υγεία µας.

Με έµφαση στην ενδυνάµωση της κοινωνικής αλληλεγγύης, συνθήκη απαραίτητη για να προχωρήσουµε χωρίς κανείς να µένει πίσω.

Με έµφαση στην οικονοµική εξωστρέφεια, απαραίτητη για να εδραιώσουµε δράσεις καινοτοµίας και µια καινούρια οικονοµική αρχιτεκτονική.

Με έµφαση στη στοχευµένη ανάδειξη των ιστορικών πλεονεκτηµάτων µας, ώστε ο ∆ήµος µας να εµπνεύσει και να κερδίσει το ενδιαφέρον της προσοχής.

Να επιδιώξουµε τη σύνθεση και τη συνεννόηση.

Να δώσουµε κίνητρο σε νέους ανθρώπους να ασχοληθούν µε τα κοινά.

Να πείσουµε εκείνους που απογοητεύτηκαν ότι η αποχή και η αποστασιοποίηση δεν συνιστούν δηµιουργική στάση ευθύνης.

Για ένα τέτοιο ∆ήµο  απευθύνουµε προσκλητήριο συσπείρωσης. Ώστε να µην χάνουµε άλλον χρόνο. Να µην παρακολουθούµε τις ευκαιρίες να περνούν και να χάνονται.

Μια υπόσχεση και δέσµευση. Τη σχέση εµπιστοσύνης µας θα την ανανεώνουµε καθηµερινά, στη διάρκεια της επόµενης δηµοτικής θητείας. Δεν θα µείνουµε στάσιµοι. ∆εν θα βαλτώσουµε. ∆εν θα ξεχάσουµε τους δηµότες, τις αγωνίες και τα προβλήµατά τους. Γιατί είναι και δικά µας.

Κώστας Τζιούµης

Υποψήφιος ∆ήµαρχος Τρίπολης